UsługiKonsulting i Rozpoznanie Rynku

Przez wiele lat pracowaliśmy nad stworzeniem naszej własnej sieci dostawców. W konsekwencji jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniego producenta produktu biorąc pod uwagę szczególne wytyczne i wymogi techniczne naszego Klienta. Rekomendowani przez nas Dostawcy prezentują wysoki poziom jakości, zatrudniajś wykwalifikowanych pracowników i mają wieloletnie doświadczenie w produkcji.

Doradztwo w handlu zagranicznym

W oparciu o wieloletnie doświadczenie oferujemy szeroko pojętą obsługę eksportu oraz importu towarów przemysłowych. Wobec szybko postępującej globalizacji istnienie na rynkach zewnętrznych dla wielu firm staje się warunkiem rozwoju.
Nsza oferta obejmuje zarówno pomoc w fazie planowania, jak i realizacji transakcji:
- analizy rynku dostawców i odbiorców
- pomoc przy negocjacjach i zawieraniu umów handlowych
- obsługą realizacji kontraktów handlowych.
Działamy na rynku wewnątrzunijnym oraz uczestniczymy w eksporcie poza Unią Europejską.

Nadzór Techniczny  i Inspekcje Jakościowe 

Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości wyrobów, monitorujemy projekty od zapytania ofertowego przez produkcję, aż do ostatecznego zatwierdzenia i dostawy. Nasza oferta może być poszerzona o nadzór techniczny nad produkcją zgodnie ze szczegółowymi wymogami Kupujacego. Wszystkie produkty sę badane przez producentów lub/i zgodnie ze specyficznymi wymogami Klienta.

Usługi związane z obrotem towarami strategicznym

Istotnym elementem naszej oferty są wysokospecjalistyczne usługi związane z rozwojem, obsługą oraz bezpieczeństwem obrotu towarami przemysłowymi z zagranicą.

Oferujemy usługi związane z realizacją obrotu towarami strategicznymi zgodnie z przepisami " Ustawy z dnia 29.11.2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i us??ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa " w oparciu o wdrożony Wewnętrzny System Kontroli Obrotu Towarami Strategicznymi oparty na normie ISO 9001:2009. Posiadamy system wdrożony w 2001 roku co upoważnia nas do aplikowania o indywidualne zezwolenia na obrót , jak również do korzystania z zezwoleń generalnych.

Firmy zainteresowane prosimy o kontakt z
Pe??nomocnikiem ds WSK
tel. + 48 58 301 71 51
e-mail: zw@navimor-inter-trade.pl  


 

Napisz do nas


NAVIMOR INTER-TRADE Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 116/7

81-824 Sopot, Polska

Tel.:
+ 48 58 301 56 74
 
+ 48 58 301 71 51
Fax:
+ 48 58 346 32 67

e-mail: info@navimor-inter-trade.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku
KRS nr 0000080674
NIP nr 583-10-08-219
Kapitał Zakładowy PLN 200.000,00

Obrót towarami podwójnego zastosowania

Oferujemy usługi związane z realizacją obrotu towarami strategicznymi, zgodnie z przepisami "Ustawy z dnia 29.11.2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i...

Czytaj więcej